Warunki płatności

Akceptujemy płatności przelewem, na rachunek bankowy:

02160014621880664880000001

Termin płatności wynosi 7 dni.